AKTUALNOŚCI

Nowoczesne podejście do tradycji

Posted on

Rewitalizacja, renowacja, konserwacja – wszystkie określenia sprowadzają się do przywrócenia świetności zabytkowym budowlom. Odpowiedzialność jest tym większa, że wielowiekowy monument ma uzyskać stan lepszy od poprzedniego, ale utrzymując jego pierwotny charakter i przetrwać dziesięciolecia, ciesząc oko kolejnych pokoleń. Jakie czynniki mają wpływ na budowle, które potrzebują odnowy? Na przykład wilgotność powietrza, zanieczyszczenia, zmiany temperatur, nie […]